Všetky práva vyhradené 2019 - 2024 verdeline vd s.r.o.
KONTAKTY A ÚDAJE
Sídlo spoločnosti verdeline vd s.r.o. Hasičská 13A 943 01 Štúrovo Slovenská republika
Kontaktné informácie Služby zákazníkom Telefón: +421 905 659994 V pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. Mail: info@verdeline.sk
Údaje spoločnosti IČO: 47 192 844 DIČ: 2023801472 Registrácia: OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vl. č.: 34491/N Bankový účet: Fio banka, a.s., Bratislava IBAN: SK14 8330 0000 0022 0240 0749 BIC: FIOZSKBX
ESHOP
V zmysle platnej legislatívy a Slovenskej republiky presne stanovené a vymedzené zdravotné tvrdenia, ktoré sa môžu na výrobkoch uvádzať. Všetky zdravotné tvrdenia, ktoré uvedené na našich stránkach sa vzťahujú výlučne na účinné látky obsiahnuté v hubách a nevzťahujú sa na náš konkrétny výrobok. Texty slúžia výhradne ako zdroj na získanie informácií pre našich návšetvníkov a kupujúcich. Všetky popisy a tvrdenia pochádzajú z odbornej literatúry, výskumných správ vedcov a vedeckých pracovníkov a zdroje informácií a literatúry uvedené v našom článku - TU Právne vyhlásenie: účinky našich výrobkov sa môžu líšiť u každého užívateľa. Naše produkty nie určené na prevenciu, alebo liečbu akéhokoľvek ochorenia, alebo vážnej choroby.
Vyhlásenie:
verdeline supplements    Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo   +421 905 659994   info@verdeline.sk